Budowlana grupa z ogromną stratą. „Kontynuacja działalności nie jest zasadna”

PBG w restrukturyzacji odnotowało w pierwszym kwartale 2021 roku 36 475 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej, w porównaniu do 20 273 mln zł straty w analogicznym okresie 2020 roku. Strata operacyjna wyniosła 36 507 mln zł, w stosunku do 20 288 mln zł straty rok wcześniej.